Radzymińska by Spectra Development

FAQ

Zachęcamy do zapoznania się z listą najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie.

Jeśli nie znalazła się tam odpowiedź na Twoje pytanie, prosimy o kontakt.

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna!

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na temat planowanego projektu:

warszawa.wyborcza.pl

onet.pl

tustolica.pl

tuteraz.pl

Najczęściej zadawane pytania

arrow
Kiedy powstanie osiedle?

Deweloper planuje przystąpić do realizacji osiedla zgodnie z terminami wynikającymi z kwestii formalnych. Zgodnie z założeniami pierwsze mieszkania powinny być gotowe w 2025 roku. Jednakże inwestor uwzględnia w planie realizacji inwestycji możliwość opóźnień uzależnionych od czynników zewnętrznych. 

arrow
Czy będzie to tylko inwestycja mieszkaniowa, czy inwestycja o charakterze mieszanym z usługami czy biurami? Jeśli o charakterze mieszanym, to jaki będzie stosunek części mieszkalnej do powierzchni komercyjnych?

Inwestycja będzie miała charakter mieszany. Funkcja mieszkaniowa będzie uzupełniona o przestrzenie usługowo-handlowe zlokalizowane przede wszystkim w parterach od strony ulicy Radzymińskiej i Gorzykowskiej. Na terenie wybudowana zostanie również szkoła podstawowa dla 400 uczniów.

arrow
Jakie usługi przewidujecie na nowym osiedlu i gdzie będą zlokalizowane?

Przestrzenie usługowo-handlowe zlokalizowane będą na parterze głównie od strony ulicy Radzymińskiej i Gorzykowskiej. Celem dewelopera jest przystosowanie przestrzeni komercyjnych w sposób uniwersalny, aby przyszli właściciele i najemcy lokali mogli dostosować znajdujące się w nich w przyszłości usługi do potrzeb mieszkańców osiedla i okolic.

arrow
Jak mieszkańcy osiedla dojadą do centrum, do pracy?

Obszar inwestycji jest funkcjonalnie i wielokierunkowo obsługiwany transportem publicznym, który przejmie dominującą część podróży. Sama inwestycja jest projektowana w sposób zabezpieczający większość codziennych potrzeb w zasięgu dojścia pieszego, zgodnie z zasadami miasta 15-minutowego. Pozwala to na ograniczenie ogólnej liczby podróży, a w szczególności podróży z wykorzystaniem samochodów.

 

Ruch pojazdów wyjeżdżających z planowanego osiedla będzie regulowany sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniach z ulicą Radzymińską. Skrzyżowania te zostały podłączone do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem, optymalizującego działanie sygnalizacji świetlnej w zależności od natężenia ruchu. Ponadto rozwiązania geometrii ulicy Bieżuńskiej będą porządkowały ruch na wyjeździe z inwestycji, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Rejon inwestycji charakteryzuje bardzo dobra komunikacja publiczna. Teren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Radzymińskiej, w ciągu której wydzielonym buspasem kursują linie autobusowe zwykłe i przyspieszone kursujące co 2,5 minuty w godzinach szczytu, a poza szczytem co 5 minut. Połączenia te zapewniają dojazd do placu Wileńskiego, gdzie jest możliwość sprawnej przesiadki do II linii metra i szeregu linii tramwajowych.

 

Dojazd do stacji II linii metra Targówek Mieszkaniowy jest zapewniony w godzinach szczytu co 5,5 minuty, a poza szczytem co 7,5 minuty. Ponadto do stacji II linii metra Targówek Mieszkaniowy i Trocka, znajdujących się w odległości 800-900 m, możliwe jest dojście piesze.

W przyszłości w pobliżu (na południe od wiaduktu ulicy Rozwadowskiego), powstanie przystanek kolejowy Warszawa Targówek Fabryczny. Pozwoli to na dostęp do pociągów Kolei Mazowieckich, kursujących obecnie w godzinach szczytu co 15 minut, a poza szczytem co 30 minut.

 

W ciągu ulicy Radzymińskiej od kilku lat funkcjonuje droga dla rowerów. Dzięki niej możliwy jest także dojazd do inwestycji rowerem. Kolejne inwestycje, takie jak budowa mostu pieszo-rowerowego przez Wisłę, zwiększą możliwości przemieszczania się tym środkiem transportu.

arrow
Podobno PKP planuje możliwość zlokalizowania w okolicy przystanku kolejowego? Czy deweloper pokryje jego koszt?

Spectra Development jest w stałym kontakcie z PKP w sprawie planowanego przystanku PKP Targówek Fabryczny. Z informacji, które pozyskał inwestor wynika, że PKP jest w trakcie opracowania studium wykonalności inwestycji. W następnym kroku PKP podejmie przygotowania do złożenia wniosku o decyzję środowiskową.

 

Spectra Development przekazała PKP informację o planowanym osiedlu oraz o planowanych zmianach, jakie zajdą na terenie Targówka Fabrycznego (przekształcenie na tereny mieszkaniowe). Inwestor nie wyklucza zaangażowania w budowę przystanku kolejowego w celu umożliwienia mieszkańcom szybkiej i bezpiecznej komunikacji z centrum Warszawy. 

arrow
Czy przewidujecie budowę szkoły?

Tak, na osiedlu powstanie szkoła podstawowa (ośmioklasowa) dla 400 uczniów. W planach jest aby szkoła prowadziła po dwie równoległe klasy dla każdego z roczników.

arrow
Co się stanie z kominem?

Komin jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków od listopada 2018 roku. Zostanie on zachowany jako charakterystyczny punkt w układzie urbanistycznym. Koncepcja zakłada jego wyeksponowanie poprzez osie widokowe od Radzymińskiej i na linii Lidl – Rajgrodzka.

Obecnie przygotowywane jest opracowanie dotyczące prac konserwatorskich.